Poniedziałek, 23.05.2022 

godz. 18.00 – + Józef i Wiktoria Krystoń

Wtorek, 24.05.2022 

godz. 18.00  - + Franciszek i Zofia Szymaszek

Środa, 25.05.2022 

godz. 18.00  - + Czesław Szacik, Wojciech i Katarzyna Sujdak w r. śm. Czesława

Czwartek, 26.05.2022  

godz. 18.00  - + Stanisław Żmuda, Tadeusz Tęcza

Piątek, 27.05.2022

godz. 18.00 – + Bolesław Szalwa od siostry Stanisławy

Sobota, 28.05.2022

godz. 6.30  - Dziękczynno – błagalna o potrzebne łaski i zdrowie dla pewnej osoby

Niedziela, 29.05.2022

godz. 7.30  - Dziękczynna za otrzymane łaski w intencji członkiń Róży Zelatorki Zuzanny Dziedzic
z prośbą o zachowanie od klęsk żywiołowych i nieszczęść, o Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla członków ich rodzin oraz o Miłosierdzie Boże dla zmarłych członkiń

godz. 10.30 -    O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB, dary Ducha Świętego na drodze kapłańskiej i misyjnej dla Ks. Krzysztofa w 5 r. święceń kapłańskich od rodziców

godz. 15.00 –
 + Zdzisław Piwowar

Poza Parafią:

1-30.05.2022 - + Jan Kozioł – greg.
1-30.05.2022 - + Stanisława Kubek – greg.