Maria Piękoś urodziła się w 1952 roku w Górze Motycznej, jako córka Józefa i Stanisławy z domu Mroczka. Ukończyła szkołę podstawową w Górze Motycznej, a następnie Technikum Ekonomiczne w Dębicy. Jako młoda dziewczyna Maria Piękoś marzyła, aby zostać aktorką oraz rozwijać swe zdolności plastyczne, ale wybrała zupełnie inną drogę życia. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy 2 stycznia 1971 roku i przyjęła nowe imię - s. Terezja.  Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej 1972 rozpoczęła pracę w Skoczowie w Domu Pomocy Społecznej  jako wychowawczyni. W 1975 roku została oddelegowana do pracy w Danii. W 1978 roku wróciła do Polski, aby złożyć w Dębicy profesję wieczystą. W tym samym roku s. Terezja podjęła pracę w  szkole św. Albana w Odense jako nauczycielka religii i zajęć plastycznych. Od latach 1986 – 1994 była członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a od 1990 – 1994 również członkiem Rady Parafialnej.

Niektóre obszary działań bogate w wydarzenia.

Dzisiaj w parafii bierze udział w pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Od 1988 roku jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii w parafii św. Albana w Odense. Organizuje również akcje charytatywne na cele misyjne. Zdolności artystyczne wykorzystuje w pracy z dziećmi jako autorka, reżyserka, dekoratorka i projektantka. Wystawiła Misterium Męki Pańskiej, Misterium Bożonarodzeniowe oraz inne sceny biblijne.  Podczas wizyty Ojca św. Jana Pawła II na Jutlandii w Danii 1989 roku była głównym dekoratorem i zakrystianką ołtarza papieskiego. Wiosną 2003 roku zaprojektowała i wykonała z dziećmi panoramę mozaiki z płótna 8,5 m x 1m „Plan Bożego Zbawienia". Dzieło to było prezentowane w Danii i w Polsce na wystawach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W styczniu 2005 roku była inicjatorką wystawy plastycznej w Odense w Danii (rodzinnym mieście Andersena) z okazji 200. rocznicy urodzin baśniopisarza H. Ch. Andersena pod hasłem „Projekt Przyjaźni Polsko – Duńskiej".  W 2008 r. realizowała projekt z dziećmi pt. „Droga Krzyżowa". W 2006 S. M. Terezja zorganizowała pielgrzymkę  dzieci różnych narodowości do Polski (Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Bochnia, Wieliczka  i Rzezawa). Od 2010 s. M. Terezja z ramienia sióstr w Dani działa w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej.