Poniedziałek, Uroczystość Wniebowzięcia NMP 15.08.2022 

godz. 7.30  - Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa dla Ks. Proboszcza

godz. 10.30  -   Dziękczynna za szczęśliwie zebrane plony i z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej wszystkich mieszkańców Góry Motycznej od Grupy Wieńcowej

godz. 15.00 –   + Maria Żmuda z okazji imienin od wnuczki Dominiki

Wtorek, 16.08.2022 

godz. 6.30  - Dziękczynno-błagalna w int. Kościoła, Ojca św., Ojczyzny, o dalszy rozwój Radia Maryja i telewizji Trwam, w int. Ofiarodawców, o błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla rodzin naszej parafii, dzieci i młodzieży, Ks. Proboszcza, Ks. Grzegorza, Ks. Sylwestra, Ks. Krzysztofa, Ks. Tomasza, kleryka Tomasza, S. Marii Terezji Piękoś, w int. chorych, cierpiących i konających oraz za zmarłych Ofiarodawców i za duszami w czyśćcu cierpiącymi, o ustanie pandemii koronawirusa – z int. Koła Przyjaciół Radia Maryja

godz. 17.00  - Posłanie Misyjne Ks. Krzysztofa Ferenca

Środa, 17.08.2022 

godz. 6.30   + Stefania Skórska

Czwartek, 18.08.2022  

godz. 6.30  - Z uwielbieniem Boga Ojca, z podziękowaniem Jezusowi Chrystusowi Królowi za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Jezusa Chrystusa Króla i potrzebne łaski dla całej Rodziny Parafialnej, Ojczyzny i Kościoła i świata oraz o ustanie pandemii –  Msza Św. nowennowa

Piątek, 19.08.2022  

godz. 6.30 –     + Leon, Helena, Stanisław Kozioł, Stanisław, Maria, Józef Chmura w r. śm. Heleny

Sobota, 20.08.2022  

godz. 6.30+ Helena Wójcik w 30 dzień po śm.

Niedziela, 21.08.2022 

godz. 7.30  -   + Władysław i Stanisława Szalwa, Wiesława Sasak w 2 r. śm. Stanisławy

godz. 10.30 -     Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Świętego Patrona dla Marii z ok. 80 urodzin od dzieci z rodzinami

godz. 15.00 –   Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Świętego Patrona dla Bartosza z ok. 18 ur. od rodziców

Poza Parafią

1-30.08.2022 - + Stanisław Sujdak – greg.

1-30.08.2022 - + Kazimierz Kubek – greg.